Home

Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným postihnutím pre trh prácePROGRAM ERASMUS+


Kľúčová akcia: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Akcia: Strategické partnerstvá

Oblasť: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania dospelých

Cieľ: Výmena osvedčených postupovDoba realizácie projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018