Cílové skupiny projektu


Přímé cílové skupiny

 • Občané se zdravotním postižením (uchazeči o zaměstnání a neaktivní)
 • zaměstnavatelé


Nepřímé cílové skupiny

 • OZP, kteří jsou zaměstnaní
 • partnerské instituce
 • vzdělávací instituce
 • organizace poskytující poradenství pro občany se zdravotním postižením
 • agentury podporovaného zaměstnávání
 • místní samosprávy
 • chráněné dílny a pracoviště
 • úřady práce 
 • mimovládní organizace
 • zájmové organizace občanů se zdravotním postižením