Hlavní cíle projektu


  •  rozvíjení a upevňování mezinárodnejí sítě organizací, které působí v oblasti podpory reintegrace občanů se zdravotním postižením,  výměna příkladů dobré praxe mezi organizacemi

  • podpora začleňování občanů se zdravotním postižením (uchazečů o zaměstnání  a neaktivních) na trh práce a jejich zaměstnatelnosti prostřednictvím inovativního vzdělávání zaměřeného na faktory úspěchů zejména v oblasti kompetencí pro TP

  • zvyšovžní informovanosti, senzibilizace zamestnavatelů formou poskytnutí inovativního balíčku služeb na zvyšování jejich  empatie k zaměstnávání OZP

  • podpora spolupráce aktérů trhu práce z různych sektorů (státní, veřejný, ziskový, neziskový) na místní, regionální a národní úrovni v partnerských zemích