Specifické cíle projektu


  • výměna zkušeností v oblasti spolupráce s cílovými skupinami a realizace úspěšných projektů, postupů a metod zaměřených na vzdělávání a začlenění občanů se zdravotním postižením na trh práce,  sumarizace zkušeností

  • rozvíjení kompetencí odborných zaměstnanců partnerských organizací

  • organizování diskuse u kulatého stolu  za účasti aktérů trhu práce s následným vypracovaním závěrů a mezinárodních doporučení v oblasti úspěšného zaměstnávání občanů se zdravotním postižením z pohledu aktérů trhu práce

  • realizace dotazníkového průzkumu pro zaměstnavatele na regionální úrovni s následnou  analýzou a vyhodnocením faktorů úspešného zaměstnávání občanů se zdravotním postižením na mezinárodní úrovni

  • realizace strukturovaných hĺoubkových interviu s občany se zdravotním postižením, kteří se úspěšně začlenili na trh práce (formou závislé činnosti anebo podnikaním) a identifikování faktorů jejich úspěšnosti

  • společný vývoj a testování inovativního vzdělávání pro občany se zdravotním postižením (uchazeče o zaměstnání a neaktivní), kterého základem budou identifikované faktory úspěšné reintegrace na trh práce na základě mezinárodních zkušeností, a které bude zaměřené na rozvoj kompetencí a zvyšování zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením

  • společný vývoj a prezentace inovativního balíčku služeb pro zaměstnavatele s prvky tréninku a workshopu, který bude aplikovatelný v partnerských zemích

  • vypracování komplexního pohladu a doporučení (zr strany občanů sr zdravotním postižením i ze strany aktérů trhu práce) na úspěšné zaměstnávání občanů se zdravotním postižením

  • tvorba informačních materiálů (leták, elektronická sbírka, brožůra) a webové stránky

  • podpora neformálního vzdělávání pro občany se zdravotním postižením