Despre proiect


Reintegrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii este subiectul asupra căreia se concentrează atenție specială în toate țările Europene. Deși, măsurile existente nu sunt întotdeauna efective și persoanele cu dizabilități nu obțin întotdeauna locuri de muncă pe termen lung. Creșterea ratei de angajare și menținerea angajării pe termen lung necesită dezvoltarea serviciilor de consultanță și cele educaționale, aplicarea diferitelor forme de programe pentru sprijin, precum campanii de conștientizarea opiniei publice asupra situației persoanelor cu dizabilități în societate, respectiv sensibilizarea publicului larg și creșterea empatiei angajatorilor.  


În cadrul acestui proiect, planificăm să realizăm interviuri aprofundate cu persoane cu dizabilități, care au reușit să se încadreze pe piața muncii, discuții de tip masă rotundă cu actorii pieței de muncă, să elaborăm studii bazate pe chestionarea angajatorilor și în baza acestora să întocmim recomandări internaționale și să identificăm factorii succesului integrării persoanelor cu dizabilități, deoarece dorim să contribuim la reintegrarea lor pe piața muncii. 


Cunoscând bunele experiențe și modurile de abordare din străinătate în domeniul  reintegrării cu succes a grupului țintă, vom genera valoare adăugată și efect sinergetic, ceea ce conduce la idei inovative, care vor fi aplicate de către echipa de profesioniști în procesul de  creare a educației inovative pentru grupul țintă direct și un pachet de servicii inovative pentru angajatori. 


Dezvoltând cunoștințele și experiențele echipei de profesioniști,  educația inovativă pentru grupul țintă direct și  pachetul de servicii inovative pentru angajatori, în vederea amplificării  empatiei lor, va crea condiții favorabile pentru reintegrarea persoanelor cu dizabilități, fapt prin care vom contribui la atingerea unuia din obiectivele strategiei UE 2020  - atingând 75% rata de angajare a forței de muncă (cu vârsta de 20-64 ani) și creând o creștere înțeleaptă, sustenabilă și inclusivă.