Obiectivele specifice ale proiectului


  • schimbul de experiență în domeniul cooperării cu grupurile țintă și implementarea de proiecte, proceduri și metode de succes, care vizează educația și integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, rezumând experiențele

  •  dezvoltarea de competențe profesionale al personalului organizațiilor partenere

  • organizarea de discuții și mese rotunde cu participarea actorilor pieței de muncă și ulterior elaborarea concluziilor și recomandărilor internaționale în angajării  cu succes  a persoanelor cu dizabilități din perspectiva  actorilor de pe piața de muncă

  • implementarea chestionarului bazat pe studiul angajatorilor pe plan regional, și ulterior analizarea și evaluarea factorilor succesului angajării reușite a persoanelor cu dizabilități pe plan internațional 

  • implementarea interviurilor aprofundate cu persoane cu dizabilități, care au reușit să se integreze cu succes pe piața muncii (în calitate de angajați sau antreprenori), identificând factorii  succesului lor

  • dezvoltarea în comun și testarea educației inovative pentru persoane cu dizabilități  (persoane în căutarea unui  loc de muncă și persoane inactive), bazat pe identificarea factorilor de reintegrare cu succes pe piața muncii din experiența internațională, focusând în special pe dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea capacității de inserție profesională, respectiv angajării persoanelor cu dizabilități 

  • dezvoltarea în comun și prezentarea pachetului de servicii inovative pentru angajatori, incluzând elemente de training și workshop aplicabile în țările partenere

  • dezvoltarea de viziuni ample și recomandări (din punctul de vedere al persoanelor cu dizabilități, respectiv al actorilor de pe piața muncii) cu privire la angajarea cu succes  a persoanelor cu dizabilități

  • elaborarea de materiale informative (pliante, colecții electronice, broșuri) și pagina web

  • sprijinirea educației non-formale ale persoanelor cu  dizabilități