A projekt konkrét célkitűzései


  • tapasztalatcsere és együtt működés a projekt sikeres megvalósítása érdekében, eljárások és módszerek kidolgozása melynek célja a megváltozott munkaképességű személyek integrációja a munkaerő-piacra

  • szakmai kompetenciák fejlesztése a partnerszervezetek munkatársainál

  • kerekasztal beszélgetés szervezése a munkaerő-piaci szereplők részvételével, tapasztalatok összegzése, következtetések levonása a nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve.  

  • regionális szintű kérdőíves felmérés a munkáltatók körében, ezek kiértékelése és elemzése, nemzetközi tapasztalatok összehasonlítása, az eredmények összegzése a megváltozott munkaképességű személyek sikeres foglalkoztatás érdekében

  • a munkaerő-piacra sikeresen beilleszkedett (pl.: alkalmazott vagy vállalkozó) megváltozott munkaképességű személyekkel strukturált mélyinterjúk készítése, mely alapján meghatározható a sikerük titka

  • közös innovatív képzési módszer kidolgozása és tesztelése a megváltozott munkaképességű (aktív és inaktív álláskeresők) személyek részére, mely elősegíti a sikeres beilleszkedésüket a munkaerő-piacra. Kompetenciafejlesztés és a foglalkoztathatóság javítás nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva.

  •  közös innovatív szolgáltatási csomag kifejlesztése és bemutatása a munkáltatók részére, mely képzési és műhelymunka elemeket tartalmaz, és alkalmazható a partner országokban.

  •  átfogó elképzelés és ajánlás kidolgozása, mely segít megvalósítani a megváltozott munkaképességű emberek sikeres foglalkoztatását (kapcsolat a munkaerő-piaci szereplők és a megváltozott munkaképességű munkavállalók között)

  • információs anyagok (szórólap, elektronikus gyűjtemény, kiadvány) kidolgozása, weblap készítés

  • a megváltozott munkaképességű emberek nem formális képzésének támogatása