A projektről


A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piacra történő visszaillesztésére minden európai országban különös figyelmet fordítanak. A jelenlegi intézkedésekkel azonban nem mindig sikerült elérni azt a célt, hogy a megváltozott munkaképességű emberek hosszú távon is fenn tudják tartani a munkaviszonyukat. A foglalkoztatás arányának növelése, a hosszú távú foglalkoztatás fenntartása különböző támogatási programokat igényel. Fejlesztési tanácsadást, oktatási szolgáltatást, a társadalom egészére kiterjedő figyelemfelkeltő kampányt és érzékenyítést, valamint a munkáltatók részéről növekvő empátiát.  

A projekt keretében tervezünk mélyinterjúkat, a sikeresen elhelyezkedett megváltozott munkaképességű személyekkel, munkaerő-piaci kerekasztal beszélgetést a munkaerő-piaci szereplők bevonásával, kérdőíves felmérést a munkaadók körében, ezek, valamint a sikeres nemzetközi tapasztalatok felhasználásával szeretnénk hozzájárulni a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci visszaillesztéséhez.

A külföldi jó tapasztalatok felhasználása a célcsoport sikeres beilleszkedését segíti elő, ami hozzáadott értékként jelenik meg a szakmai folyamat során. Beillesztésre kerül a célcsoport részére fejlesztendő innovatív oktatási anyagba és a munkáltatók részére kidolgozandó innovatív szolgáltatási csomagba.

A szakmai team feladata, hogy fejlessze, a megszerzett ismeretekkel és tapasztalatokkal, az innovatív oktatási anyagot és a munkáltató részére kialakított innovatív szolgáltatási csomagot. Ezáltal kedvező feltételeket teremtve a megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci beillesztéséhez, a velük szembeni empátia növekedéséhez, ami által hozzájárul az EU 2020 stratégiai célkitűzései között szereplő 75%-os foglalkoztatási arány eléréséhez és a fenntartható növekedés megteremtéséhez (a 20-64 éves kor közötti munkavállalók körében.)