Dokumenty


Elektronická zbierka

Elektronická zbierka_Úspešne na trhu práce


Dotazník pre zamestnávateľov

Dotazník pre zamestnávateľov


Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu pre zamestnávateľov

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu_Slovenská republika


Dotazník pre zamestnancov - občanov so zdravotným postihnutím

Dotazník pre zamestnancov - občanov so zdravotným postihnutím