Linky


Linky v Slovenskej republike pre občanov so zdravotným postihnutím


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 
Občan, zodpovednosť, demokracia – ľudskoprávna, mimovládna organizácia
 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 
Sociálna poisťovňa
 
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov
 
Národná rada občanov so zdravotným s postihnutím
 
Chránené dielne a chránené pracoviská
 
Slovenská únia podporovaného zamestnávania
 
Práca, zamestnanie, kariéra a nové pracovné príležitosti. Ponuka práce doma a v zahraničí.
 
Internetový sprievodca trhom práce